ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γενικοί όροι προωθητικής ενέργειας / διαδικτυακού διαγωνισμού «FrezydermDiamondVelvet»

 1. Αντικείμενο της Ενέργειας: Η ανώνυμη φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, Μενάνδρου 75 ΤΚ 10437, ΑΦΜ: 094459889, ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως ο «Διοργανωτής»), στα πλαίσια των προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα της και της εμπορικής πολιτικής της, διοργανώνει σε διάφορες τακτικές ή έκτακτες περιόδους διάφορες προωθητικές ενέργειες και διαδικτυακούς διαγωνισμούς (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «η Ενέργεια» ή ο «Διαγωνισμός» αντίστοιχα) και με δώρα συγκεκριμένα προϊόντα της. Εν προκειμένω, τον Δεκέμβριο 2022 διοργανώνει διαδικτυακό Διαγωνισμό που θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα https://diamondvelvet.gr/competition/ (το domainname της οποίας είναι κατοχυρωμένο επ’ ονόματι της Frezyderm και είναι της ιδιοκτησίας, ελέγχου και διαχείρισης της). Ο Διαγωνισμός διενεργείται με ηλεκτρονική κλήρωση. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτείται απλώς η επίσκεψη του χρήστη στην ως άνω ιστοσελίδα και η συμπλήρωση του ονοματεπώνυμού, του τηλεφώνου και μιας έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). O Διοργανωτής εγγυάται πως θα ολοκληρώσει τον Διαγωνισμό κατά τρόπο άρτιο και αδιάβλητο. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (οι οποίοι δεσμεύουν τους συμμετέχοντας και τον Διοργανωτή) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια (οι οποίοι θα κοινοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο στο καταναλωτικό κοινό), της διαδικασίας ανάδειξης νικητών και η ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών.
 1. Δικαίωμα συμμετοχής: Στην Ενέργεια μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που κατά τη διάρκειά της θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα και θα προβεί στα αναγκαία βήματα προκειμένου να συμπληρώσει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email). Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή, συνεπώς ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί στην επιθυμητή επιλογή προϊόντων, γιατί εάν αναδειχθεί (κληρωθεί) νικητής, το επιλεγέν θα είναι το δώρο του. Η επιλογή αυτή και η συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και δεν ελέγχονται καθ’ οιονδήποτε τροποαπό τον Διοργανωτή.
 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στον Διοργανωτή, σε θυγατρικές εταιρίες και σε εξαρτημένες απ’ αυτόν επιχειρήσεις, συνδεόμενοι με κάθε είδους φύσεως εξαρτημένης εργασίας και (β) οι συγγενείς τους μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και τυχόν δώρα που παραδόθηκαν επιστρέφονται στον Διοργανωτή.
 1. Διάρκεια Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 08/12/2022, ώρα 12:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 20/12/2022, ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή και η σχετική δυνατότητα θα απενεργοποιηθεί το συντομότερο, τυχόν συμμετοχές που φέρουν χρόνο (σύμφωνα με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά στοιχεία log-files) μετά τη λήξη του Διαγωνισμού θα διαγραφούν και δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση.
 1. Τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Ο τρόπος συμμετοχής είναι απλός και απαιτεί μόνο από τον χρήστη, εφόσον φυσικά το επιθυμεί, να συμπληρώσει τα στοιχεία του και να συμμετάσχει στην ηλεκτρονική κλήρωση. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού. Η ανάδειξη των νικητών θα προκύψει από κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 21/12/2022και ώρα 14:00 στα γραφεία της FREZYDERM (Μενάνδρου 75, 104-37, Αθήνα). Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών και των επιλαχόντων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς την ημέρα και την ώρα αυτής. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος ή συγκεκριμένες γνώσεις αλλά μόνο την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και την τήρηση των σχετικών βημάτων, πάντα υπό την ελεύθερη επιλογή του χρήστη. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές, ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
 1. Συναίνεση συλλογής προσωπικών δεδομένων: Με τη συμπλήρωση των στοιχείων του, ο χρήστης αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού (που θα αναγράφονται στο δελτίο συμμετοχής και θα είναι αναρτημένοι και ελεύθερα προσβάσιμοι από το microsite) και ταυτόχρονα παρέχει τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του για συλλογή και διατήρηση των συγκεκριμένων στοιχειών που δίδει, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού καθώς και την επικοινωνία και διενέργεια μελλοντικών προωθητικών ενεργειών και αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού (newsletters) αποκλειστικά για προϊόντα και υπηρεσίες FREZYDERM, γενικά ή στοχευμένα στο φύλλο και την ηλικία του. Ο Διοργανωτής θα διατηρεί – επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η διενέργεια του διαγωνισμού δεν απαιτεί ούτε θα δημιουργηθεί αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία τηρούνται για αόριστο χρόνο, αφού αποσκοπούν στη διαρκή ενημέρωση του υποκειμένου. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό όλοι οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και προβολής / διαφήμισης του στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο χωρίς περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και προωθητικές / διαφημιστικές ενέργειες. Ο Διοργανωτής θα συμπεριλάβει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει δηλωθεί στους αποδέκτες των κάθε είδους προωθητικών ενεργειών του, στα πλαίσια πάντοτε της κείμενης Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει. Τα στοιχεία δεν ανακοινώνονται ούτε μεταβιβάζονται σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τελούν πάντα υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης του υποκειμένου, ώστε το υποκείμενο έχει οποτεδήποτε δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης στα δεδομένα που τον αφορούν και δικαίωμα άμεσης διαγραφής τους, με απλή δήλωση ανάκλησης της συναίνεσης και σχετικό αίτημα, με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (εκ της δηλωθείσας στον διαγωνισμό), και ο διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να δηλώσει οποτεδήποτε την ανάκληση της συγκατάθεσης του και την επιθυμία του να μην λαμβάνει εφεξής ενημερωτικό υλικό για τα προϊόντα του Διοργανωτή, αντιστοίχως ο τελευταίος υποχρεούται σε άμεση διαγραφή των στοιχείων του διαγωνιζόμενου κατά τις κείμενες διατάξεις και σε τερματισμό της διαφημιστικής επικοινωνίας. Ο συμμετέχων δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τις συναφείς ημεδαπές και κοινοτικές διατάξεις (πχ δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής κλπ), για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τον DPO του Διοργανωτή (FREZYDERM ΑΒΕΕ, Μενάνδρου 75 Αθήνα τ.κ. 104-37, τηλέφωνο 210-5246900, email: dpo@frezyderm.gr)
 1. Κλήρωση – Δώρο Διαγωνισμού: Οι νικητές θα προκύψουν τυχαία από ηλεκτρονική κλήρωση που θα διενεργήσει ο Διοργανωτής στις 21/12/2022, ο οποίος θα λάβει και τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την ορθή διεξαγωγή της. Οι κληρωθέντες νικητές θα είναι οκτώ (8) και θα κληρωθούν και ίσος αριθμός επιλαχόντων, οι οποίοι θα καλούνται κατά τη σειρά κληρώσεως τους σε περίπτωση έλλειψης ή άρνησης ενός νικητή να παραλάβει το δώρο του. Οι 3 (τρεις) πρώτοικληρωθέντες νικητές θα λάβουν από ένα (1) σετ με προϊόντα DIAMONDVELVET της FREZYDERM, που θα περιλαμβάνει: 1 DiamondVelvetMoisturizingcream, 1 DiamondVelvetAntiwrinklecream, 1 DiamondWrinklefighter. Οι επόμενοι πέντε (5) νικητές θα λάβουν μόνο 1 τεμάχιο από το προϊόν που έχουν επιλέξει(τα δώρα ενδέχεται να παρεκκλίνουν από τις φωτογραφίες / περιγραφές που παρουσιάζονται σε αναρτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος). Το Δώρο είναι προσωπικό, αμεταβίβαστο και οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής ή εξαργύρωσης του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Το Δώρο θα παραδοθεί από τον Διοργανωτή με ταχυδρομική αποστολή, κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας και συνεννόησης με τον κάθε νικητή. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχή / διάκριση, για την οποία διαπιστωθεί ή υπάρχει καταγγελία παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων ή απόπειρα εξαπάτησης. Η επικοινωνία με τους νικητές, θα γίνει με μήνυμα στον λογαριασμό email που δήλωσαν κατά την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό ή με τηλεφωνική επικοινωνία, εάν έχουν δηλώσει τηλέφωνο. Στη συνέχεια θα πρέπει να απαντήσουν στην αντίστοιχη επικοινωνία, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να γνωστοποιήσουν τα λοιπά στοιχεία αποστολής του δώρου. Οι νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν εντός εύλογου χρόνου από την ημερομηνία που θα λάβουν το email ανακοίνωσης τους ενός εκ των νικητών και σίγουρα όχι πέραν των 5 εργάσιμων ημερών. Αν οι νικητές δεν ανταποκριθούν κατά την προσπάθεια επικοινωνίας από το Διοργανωτή μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα ή αν δηλώσουν ότι δεν αποδέχονται τα Δώρα τους, τότε το δώρο θα δικαιούται ο πρώτος επιλαχών και κατόπιν οι επόμενοι, κατά τη σειρά κληρώσεως τους. Εάν από την επικοινωνία προκύψει ότι κάποιος νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τότε θα ακυρώνεται και θα ανακηρύσσεται νικητής ο επιλαχών που έχει σειρά. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων του Διοργανωτή και την παράδοση των Δώρων, τα ως άνω προσωπικά στοιχεία θα καταστρέφονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και θα διατηρούνται μόνο τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί κατά τη συμμετοχή του διαγωνισμού, και σύμφωνα με τον προηγούμενο όρο.
 1. Συναίνεση ενημέρωσης / προβολής: Μετά το πέρας του διαγωνισμού και μόνο αν ο συμμετέχων έχει αποδεχθεί, ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και να αποστέλλει διαφημιστικό / ενημερωτικό υλικό (newsletters) για τα προϊόντα FREZYDERM, στους συμμετέχοντες, υπό τους ανωτέρω όρους, το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης και την αυτονόητη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Ο Διοργανωτής δικαιούται να προβάλει με κάθε ηλεκτρονικό, διαδικτυακό και έντυπο μέσο (σε περιοδικά και εφημερίδες, σε ενημερωτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, σε εμπορικές ιστοσελίδες και ιστολόγια, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κλπ) τον Διαγωνισμό για σκοπούς διαφήμισης, να μεταδίδει ειδησεογραφικό υλικό, στιγμιότυπα, φιλμ, βίντεο ή φωτογραφίες από τη διαδικασία της κλήρωσης και να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών που κλήθηκαν να παραλάβουν το δώρο τους. Προς τούτα και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό με τη συμμετοχή τους παρέχουν τη σχετική συγκατάθεση και συναίνεση τους καθώς και την εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 1. Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα που φιλοξενεί την ενέργεια, καθ’ όλη τη διάρκεια του και για διάστημα τριών μηνών από τη λήξη του, μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού οι όροι θα μπορούν να αναζητηθούν μόνο από το αρχείο της FREZYDERM.
 1. Ανάκληση προκήρυξης – τροποποίηση όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση του Δώρου, αλλαγή της διαδικασίας ανάδειξης νικητή), με δημοσίευση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και στον δικτυακό τόπο της FREZYDERM ή με κάθε άλλον επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο. Οι τροποποιήσεις θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες. Ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης – τροποποίησης θα θεωρείται η ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή.
 1. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του κάθε συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας τους και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.
 1. Ευθύνη: Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και εξαντλείται μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων (ή άλλων ισάξιων). Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
 2. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Δεκέμβριος 2022

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και λάβε μέρος στο Διαγωνισμό Diamond Velvet για να κερδίσεις:

DIAMOND VELVET
ANTI-WRINKLE CREAM

Η πρωτοποριακή δομή κρυστάλλων φυσικού διαμαντιού και το Boron Nitride που περιέχει, επιταχύνουν την ανανέωση της επιδερμίδας και χαρίζουν μοναδική λάμψη! 36% μείωση των ρυτίδων.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και λάβε μέρος στο Διαγωνισμό Diamond Velvet για να κερδίσεις:

DIAMOND WRINKLE FIGHTER

H πρωτοποριακή σύνθεση του Diamond Wrinkle Fighter είναι εμπλουτισμένη με κρυστάλλους φυσικού διαμαντιού μέγιστης αποτελεσματικότητας. Ενεργοποιεί την κυτταρική ανανέωση για άμεση και αποτελεσματική μείωση ρυτίδων καθώς και αποκατάσταση φυσικής λάμψης. 37% μείωση πυκνότητας ρυτίδων.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και λάβε μέρος στο Διαγωνισμό Diamond Velvet για να κερδίσεις:

DIAMOND VELVET MOISTURIZING CREAM

Τα ενεργά συστατικά της Diamond Velvet Moisturizing Cream ενεργοποιούν τη σύνθεση κολλαγόνου αποκαθιστώντας την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα του δέρματος.
25% αύξηση ενυδάτωσης.